Op het gebied van gas verzorgen wij de aanleg, uitbreiding en het onderhoud van gasinstallaties ten
behoeve van CV-installaties, warmwatervoorzieningen en keukenaansluitingen.

Een gasinstallatie is specialistisch werk en moet daarom ook door een erkend installateur worden
aangelegd. Verkeerd aangelegde gasinstallaties leiden tot zeer gevaarlijke situaties, neem daarom
ook geen risico’s.

Ook is het voor uw eigen veiligheid van groot belang deze installatie regelmatig te laten onderhouden
en te keuren. Ook de gastoestellen zelf hebben onderhoud nodig om de veiligheid, functionaliteit en
het rendement ten goede te komen.